Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 08 2012

eM7
spała wtedy, kiedy miała ochotę, i budziła się wtedy, kiedy było warto
— Muminki
Reposted fromna-zakrecie na-zakrecie viamefir mefir
eM7
i nie pieprz, że czas daje zapomnienie, a zapomnienie skreśla tęsknotę, ból.
Reposted frommefir mefir
Sponsored post
feedback2020-admin
eM7

    Nie ma nas, trochę ciężko uwierzyć,
Bo łatwo coś stracić, a trudniej docenić.
Więc nie pisz i nie dzwoń. Już nie rośnie tętno.
I wszystko mi jedno. Ty to, tylko przeszłość.
Nie ma nas, pewnie ciężko to przeżyć.
Nie ma szans by to mogło się zmienić.

Bonson/Matek
     

eM7
wyrosłam, spierdalam. 
Reposted fromwendymmm wendymmm viamefir mefir
eM7
7506 5b9f
Reposted fromsteppen steppen viagriber griber
eM7
Jeżeli wszystko jest możliwe, to znaczy, że niemożliwe jest by coś było niemożliwe?
Reposted fromresort resort viaduuuli duuuli
eM7
Jak to nazwać, kiedy chce Ci się płakać, a nie możesz? Kiedy roznosi Cię gniew, ale jesteś spokojny? Kiedy smutek rozrywa Ci serce, a mimo to wciąż się uśmiechasz?
Reposted fromhallon hallon viaduuuli duuuli
eM7
Reposted fromsaku saku viaduuuli duuuli
eM7
7834 3d12
Reposted fromteAmoRose teAmoRose viameovv meovv

June 05 2012

eM7
0867 e2f2 500
eM7
Każde zmartwienie kiedyś się zużywa.
— Stephen King
Reposted fromohshit ohshit viakalesony-dziadka kalesony-dziadka
eM7
1178 62c2
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viagriber griber

May 27 2012

Mygirlyside
Reposted fromweheartit weheartit viamadix3 madix3

May 25 2012

eM7
To są konsekwencje. Nie możesz ich przewidzieć, ale miej je na uwadze.
Reposted frompunktwidzenia punktwidzenia
eM7
Człowiek może chcieć odejść i jednocześnie bać się podróży.
— Stephen King
Reposted fromolewka olewka viakalesony-dziadka kalesony-dziadka
eM7
bo jeśli raz przekroczysz pewną granicę, już zawsze będziesz ją przekraczał.
— my favourite- palahniuk
eM7
Twoje marzenie, to nie to, co znajdujesz w swoim śnie, lecz to co nie pozwala Ci zasnąć.
— gdzies w internecie
Reposted fromNiedzwiedzgr Niedzwiedzgr viamefir mefir

May 23 2012

eM7
7796 6c29
Reposted fromusual usual viagriber griber
eM7
(...) jeśli są rzeczy, których nie chcesz robić, to po prostu ich nie rób. Nie przekonuj się i nie zmuszaj, nie żyj dla innych, żyj dla siebie.
— Jacek Piekara
eM7
1265 0f65
Reposted fromjointskurwysyn jointskurwysyn viagriber griber
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...